מידע טכני


1

יכולות עיקריות - ShareDocs

מסמך המרכז יכולות עיקריות בגרסת ShareDocs 5 והשוואה לגרסת SharePoint 2013

2

מדריך מקוצר למשתמש - ShareDocs 5

מדריך מקוצר למשתמש המתאר פונקציונאליות עיקרית במוצר

3

מדריך מקוצר למשתמש - ShareDocs Online

מדריך מקוצר למשתמש המתאר פונקציונאליות עיקרית במוצר

4

מדריך למשתמש - ShareDocs 5

מדריך מלא למשתמש